Українська недільна школа

Українська недільна школа при Українській громаді в Норвегії діє у відповідності до Статуту ГО ‘Українська громада в Норвегії’, метою якої є збереження української мови, культури і традицій.
Школа була створена у 2006 році в м. Осло.  На сьогодні школа має дві групи дітей: віком від 2 до 5 років та віком від 6 до 12 років. 

Під час занять в українській школі ми пропонуємо різноманітні види діяльності, які спрямовані на активне засвоєння української мови та ознайомлення зі світоглядом, релігією, культурою і традиціями українського народу. Використання скарбів української творчості та літератури - вивчення віршів, пісень, постановка таців, інсценізація казок, образотворча діяльність, а також навчання читанню та письму сприяють розвитку активного і позитивного ставлення дітей до української мови і культурної спадщини.  

Типова структура заняття у групі школярів. 

  1. Урок історії України. 
  2. Основна тема заняття(Робота над основною темою заняття спрямована на збагачення словникового запасу дітей, розвиток навичок сприймання мови, зв'язного мовлення й комунікації)
  3. Урок читання та письма. 
  4. Музика, хореографія та драматургія(Використання музичних та драматургічних засобів навчання, вивчення пісень і віршів, постановкі танців та інсценізація казок сприяють вивченню мови й ознайомленню з культурою українського народу)
  5. Художня праця. Різноманітні види творчої діяльності мають, передусім, за мету розвиток творчих здібностей дітей, а також збагачення словникового запасу і розвиток навичок мовлення. 

Заняття проводяться по неділях  приблизно 2 рази в місяць. 

У нас в школі склалися гарні традиції святкувати разом День Святого Миколая, прихід весни й літа, святкувати дитячі дні народження, організовувати позашкільні заходи та ін. Діти також беруть активну участь у таких спільних заходах Української громади як святкування Великодня, Дня Незалежності, Різдва та інших заходах.
За додатковою інформацією звертайтеся до керівника та вчителя школи 
Юлії Хаугланд (Ковалевської) за тел. 924 27 971 або вчителя молодшої групи Вікторії Іваній Стейн за тел. 924 97 185

Den ukrainske skole er dannet ved Den ukrainske forening i Norge og fungerer i samsvar med foreningens vedtekter, der hovedmålet er å bevare ukrainsk språk, kultur og tradisjoner. 
For mer informasjon om Den ukrainske skolen ta kontakt med pedagogisk leder og lærer for skolebarn Yuliya Haugland (Kovalevska), mob. 924 27 971 eller 
lærer for førskolebarn Victoria Ivaniy Stein  mob. 92497185.