Invitasjon til internasjonal fredsmarsj mot Putins krig søndag 21. september

 

Den ukrainske forening i Norge inviterer til å delta i en norsk markering av en bred

internasjonal kampanje mot Putin-regimets krigføring i Ukraina på den internasjonale 

fredsdagen, søndag 21. september 2014. Kampanjen har utspring i den russiske freds- og 

demokratibevegelsen som utfordrer Putin-regimet med en storstilt fredsmarsj i Moskva 

samme dag. Det arrangeres fredsdemonstrasjoner i en rekke andre land.

 

Program:

16:00 Punktdemonstrasjon foran den russiske ambassaden, Drammensveien 74 i Oslo

- Appell ved Akhmed Gisaev, demokratiaktivist og styremedlem i Tsjetsjensk 

diaspora i Norge

16:20 Fredsmarsj langs Drammensveien, Henrik Ibsens gate og Karl Johans gate til 

Stortinget

17:00 Markering på Eidsvoll plass, foran Stortinget:

- Appell ved Konrad Januszh Værnes, Alna Høyre, representant for venstresiden i 

norsk politikk, demokratiaktivist Sigurd Lydersen og vanlig nordmann Bjørn Johan 

Berger.

- Kulturelt innslag ved Jørn Simen Øverli som synger den opposisjonelle sovjetiske 

visesangeren Vladimir Vysotsky på norsk

Oppdatert informasjon ligger ute på Facebook!

Ta gjerne med flagg fra ditt eget land eller organisasjon for å vise 

demonstrasjonens mangfold!

 

Opprop:

Vi, ukrainere og familie og venner i Norge, anser Russlands krigføring i øst-Ukraina og 

anneksjonen av den ukrainske Krim-halvøya som fullstendig uakseptabel. Et lignende 

overgrep har ikke vært sett i Europa siden Hitler og Stalin gjorde seg til herrer over andre 

land i tiden rundt andre verdenskrig. 

I 1994 ga Ukraina fra seg hele sitt atomvåpenarsenal til Russland. Til gjengjeld lovet Russland 

å avstå fra å true med eller bruke væpnet makt mot Ukraina, eller på annen måte bruke 

pressmidler som undergraver Ukrainas suverenitet. Nå, 20 år senere, står Ukraina alene mot 

Russlands militære overmakt, og har erfart at enhver ukrainsk militær motstand blir utnyttet 

av Putins propaganda-apparat for å framstille den som en «fascistisk angrepskrig». 

Putin-regimets hemningsløse fremferd har demonstrert at det ikke er grenser for hvilke 

midler det er villig til å ta i bruk for å styrke sin maktposisjon i sine nærområder. Vi husker 

invasjonen av Ungarn i 1956 og i Tsjekkoslovakia i 1968. Andre land kan lide samme skjebne 

dersom Europa ikke reiser seg mot den russiske aggresjonen og protesterer mot Russlands 

soleklare brudd på inngåtte avtaler og internasjonal lov. 

Vi ønsker ikke et Europa som skal falle tilbake i den kalde krigens fold. Vi ønsker oss et 

fredelig Europa, hvor konflikter landene imellom løses uten bruk av militærmakt! Vi ønsker 

oss et fritt Europa, hvor frie land kan fatte frie avgjørelser, og hvor respekt for 

menneskerettighetene og Folkeretten står som to viktige grunnpilarer. Ukrainas nåværende 

president forklarte det slik ved starten av Maidan-opprøret: Ukraina fjerner seg ikke fra 

Russland, men fra den sovjetiske totalitære fortida, og Russland må følge etter!

Støtt Ukrainas kamp for fred og demokrati! 

Si NEI til Russlands aggresjon i Ukraina!

 

Med vennlig hilsen,

Organisasjonsgruppen,

Den Ukrainske Forening i Norge

Organisasjonsnummer: 987 307 331; ukrainsk.no@gmail.com

Uranienborgveien 4, 0258 Oslo; telefon: 23270379

Українська Громада в Норвегі